92.035.000 75.460.000

Phòng xông hơi Nofer VS-809

81.550.000 66.870.000

Phòng xông hơi Nofer VS-807

71.065.000 58.270.000

Phòng xông hơi Nofer VS-805

62.444.000 51.200.000

Phòng xông hơi Nofer VS-803

37.746.000 30.951.000

Bồn tắm Massage Nofer VR-102

60.813.000 49.866.000

Bồn tắm Massage Nofer PM-1010

47.765.000 39.167.000

Bồn tắm Massage Nofer PM-1005

43.105.000 35.346.000

Bồn tắm Massage Nofer PM 1003

45.430.000 40.800.000

Bồn tắm Massage Nofer VR-106P

37.746.000 30.951.000

Bồn tắm Massage Nofer VR-102

60.813.000 49.866.000

Bồn tắm Massage Nofer PM-1010

43.105.000 35.346.000

Bồn tắm Massage Nofer PM 1003

92.035.000 75.460.000

Phòng xông hơi Nofer VS-809

81.550.000 66.870.000

Phòng xông hơi Nofer VS-807

71.065.000 58.270.000

Phòng xông hơi Nofer VS-805

62.444.000 51.200.000

Phòng xông hơi Nofer VS-803

45.430.000 40.800.000

Bồn tắm Massage Nofer VR-106P

37.746.000 30.951.000

Bồn tắm Massage Nofer VR-102

60.813.000 49.866.000

Bồn tắm Massage Nofer PM-1010

47.765.000 39.167.000

Bồn tắm Massage Nofer PM-1005

9.140.000 7.950.000

Bồn tắm đứng Nofer LV-67L

9.775.000 7.785.000

Bồn tắm đứng Nofer LV-17

14.407.000 97.000.000

Bồn tắm đứng Nofer LV-25

9.900.000 8.910.000

Bồn tắm đứng Nofer LV-32L

Làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng