89.023.000 75.670.000

Phòng xông hơi Daros 16-06

66.370.000 57.015.000

Phòng xông hơi Daros 16-12

70.370.000 63.660.000

Phòng xông hơi Daros 16-09

65.617.000 55.775.000

Phòng xông hơi Daros 16-14

47.064.000 40.005.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-29

46.467.000 39.497.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-28

60.810.000 51.689.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-42

48.600.000 40.500.000

Bồn tắm Daros HT39

47.064.000 40.005.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-29

49.903.000 42.418.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-34

48.558.000 41.275.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-31

46.467.000 39.497.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-28

47.064.000 40.005.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-29

49.903.000 42.418.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-34

48.558.000 41.275.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-31

46.467.000 39.497.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-28

49.903.000 42.418.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-34

48.558.000 41.275.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-31

51.547.000 43.815.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-32

46.168.000 39.243.000

Bồn tắm Massage Daros DR 16-30

89.023.000 75.670.000

Phòng xông hơi Daros 16-06

66.370.000 57.015.000

Phòng xông hơi Daros 16-12

70.370.000 63.660.000

Phòng xông hơi Daros 16-09

65.617.000 55.775.000

Phòng xông hơi Daros 16-14

116.758.00 99.245.000

Phòng xông hơi Daros 16-02

124.741.17 106.030.00

Phòng xông hơi Daros 16-01

148.282.35 126.040.00

Phòng xông hơi Daros 16-01P

139.488.00 118.565.00

Phòng xông hơi Daros 16-02P

123.117.00 104.650.00

Phòng xông khô Daros DR 16-17

119.885.29 101.902.50

Phòng xông hơi Daros HT-11

98.145.000 83.442.500

Phòng xông hơi Daros HT-09

93.388.235 79.380.000

Phòng xông hơi Daros HT-12

37.794.000 32.125.000

Bồn tắm Daros HT-61

44.029.000 34.875.000

Bồn tắm Daros HT-63

37.058.000 31.500.000

Bồn tắm Daros HT-62

38.676.000 32.875.000

Bồn tắm Daros HT-64

Làm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng