Chat hỗ trợ
Chat ngay
bồn tắm nằm, góc giảm giá nhiều nhất 


3.650.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M150-S

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500x750x415 mm

4.150.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M160-S

Kích thước 1600x750x415 mm

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

6.150.000₫

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1600 x 800 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

14.680.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM-160S

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600x800x600mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

14.950.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1710 x 760 x 600

Sản phẩm bao gồm Tạp Dề Cao Cấp

4.550.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 950x950x450mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

47.875.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x800x710mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

48.497.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Daros DR 16-40

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x750x530mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

35.650.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm massage Euroking EU-6140

Bảo hành 3 năm

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1600x1100x550 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

7.050.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB 180S

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1800x850x600mm

Sản phẩm bao gồm Chổi lau nhà

5.650.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBL 170S

Bảo hành 24 tháng

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1700x750x600 mm

Sản phẩm bao gồm Chổi lau nhà

6.680.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP-7001

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1250x1250x600 mm

29.432.330₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1300x1300x650mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

31.082.741₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 36 tháng

Kích thước 1700 X 900 X 700 Mm.

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

60.689.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500 X 860 X 530 Mm.

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

42.500.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1200x650x580mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

43.875.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x800x590mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

18.480.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1615x780x780mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

15.400.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Micio RWB-160S

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1615x780x780 mm

Xuất xứ Việt Nam

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

48.497.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x800x580mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

52.815.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

47.875.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x800x710mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

41.750.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x780x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

41.750.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x750x750mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Nhập Khẩu

32.623.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500 x 810 x 660 (mm)

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

54.383.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100x1100x560mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

25.797.500₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1600x700x570mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

45.863.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1800 x 1300 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

31.217.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1600 x 850 x 720 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ Nồi Từ Cao Cấp

37.577.000₫

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1500x830x580mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấpLàm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng