Chat
Chỉa sẻ kiến thức về phòng xông hơi ướt 


40.902.752₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 17

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 900x900x2100mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

41.892.400₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 04

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1250 x 920 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

43.323.500₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 02

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 900x900x2100mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

81.670.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400 x 900 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

96.485.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400 x 900 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

104.255.00₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1350*1350*2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

104.945.00₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1350 x 1350 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

72.990.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100*1100*2120mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

93.920.000₫

Xuất xứ chính hãng

72.990.000₫

Xuất xứ chính hãng

54.015.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 900 x 900 x 2200mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

56.660.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1000*1000*2190 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

60.800.000₫

Xuất xứ chính hãng

59.420.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 980*980*2150mm

Sản phầm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

82.750.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100*1100*2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ nhập khẩu

79.760.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400 x 850 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

86.732.500₫

Xuất xứ chính hãng

69.543.500₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-18

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 1200x900x2200mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

67.675.000₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Daros HT-20

Xuất xứ Chính hãng

Kích thước 1390x950x2200mm

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

57.528.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1400 x 850 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

61.948.000₫

Xuất xứ Malaisia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

61.948.000₫

Xuất xứ Malaisia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

67.445.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1300 x 1300 x 2150 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

63.398.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1580 x 880 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi cao cấp

67.445.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1700 x 850 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầu

51.644.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1150 x 900 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi cao cấp

37.577.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 900 x 900 x 2120 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

35.650.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo Hành 3 năm

Kích thước 950x950x2150mm

Sản phẩm bao gồm Một bộ nồi từ cao cấp 8pcs hoặc một chổi lau nhà thông minh hoặc một chảo từ chống dính

49.524.200₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 03

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1200 x 850 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

39.889.300₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 04

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1000x1000x2150mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

59.098.600₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 05

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1700 x 850 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

57.768.700₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 06

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500 x 1500 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

61.099.940₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 08

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500 x 850 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

63.208.640₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 09

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1700 x 900 x 2150 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

52.767.308₫

Tên sản phẩm Phòng xông hơi Brother PDM 10

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1200 x 1200 x 2100 mm

Bảo hành 36 tháng

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

67.445.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1700 x 850 x 2150mm

Sản phẩm bao gồm Bếp từ Arber + Máy xịt nước hoa + Tinh dầuLàm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng