Chat
Chia sẻ kiến thức về bồn tắm ngâm 


2.590.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M150-S

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1500x750x415 mm

2.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M160-S

Kích thước 1600x750x415 mm

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

2.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm xây Fantiny M170-S

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Kích thước 1600 x 750 x 415 mm

6.120.000₫

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1710 x 760 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.200.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1670x750x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.600.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm amazon TP 7074

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x750x600mm

6.790.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1250x1250x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

5.890.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Micio WB-170L

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1700x750x600 mm

8.390.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Micio WB-160L

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600x780x600 mm

5.590.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400x1400x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.290.000₫

Xuất Xứ Việt Nam

Bảo Hành 60 tháng

Kích Thước 1600 x 800 x 600 mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

4.500.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 950x950x450mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

4.800.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x750x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.290.000₫

xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1120x1120x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.990.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1800x850x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.090.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP-7072

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1600x720x600mm

35.125.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x750x580mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

34.500.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1200x650x580mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

16.800.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1615x780x780mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

14.000.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Micio RWB-160S

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1615x780x780 mm

Xuất xứ Việt Nam

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

41.480.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1800x900x800mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấpLàm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng