Chat
Chia sẻ kiến thức về bồn tắm góc 


4.800.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MB-110T

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100x1100x600 mm

4.890.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1250x1250x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

6.790.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1250x1250x600mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

4.500.000₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 950x950x450mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

13.990.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM 140T

Kích thước 1400*1400*600mm

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

12.590.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Fantiny MBM-110T

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100x1100x600mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

6.600.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP-7000

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1540x1540x600 mm

17.490.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amazon TP 8000a

Kích thước 1540x1540x600mm

Bảo hành 5 năm

Xuất xứ Việt Nam

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

14.350.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Amzon tp 8070

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1100x1100x560 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

44.815.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

58.500.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500 x 1500 x 700mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

45.875.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

47.250.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1300x1300x650mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

40.243.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1210X1210X560mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

44.815.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x640mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

43.418.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1400*1400*620mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

61.071.000₫

Xuất xứ chính hãng

Bảo Hành 3 năm

Kích Thước 1400x1400x620 mm

Sản phẩm bao gồm 1 Tạp Dề + 1 Chổi Lau Nhà + 1 Bếp Từ+1 Bộ Nồi Từ

52.500.000₫

Xuất xứ Chính hãng

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500x1500x700mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

50.728.000₫

Xuất xứ Malaysia

Bảo hành 5 năm

Kích thước 1500*1500*680mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

43.341.500₫

Xuất xứ Malaisia

Bảo hành 60 tháng

Kích thước 1350 x 1350 x680 mm

Sản phẩm bao gồm bộ nồi nhập khẩu

27.363.000₫

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1260*1260*580mm

Bảo hành 3 năm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

32.746.250₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1300x1300x650mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấp

39.819.400₫

Xuất xứ Việt Nam

Bảo hành 3 năm

Kích thước 1400x1400x660mm

Sản phẩm bao gồm Tạp dề

46.248.000₫

Tên sản phẩm Bồn tắm Euroking EU-806

Bảo hành 3 năm

Xuất xứ Malaysia

Kích thước 1500x1500x650 mm

Sản phẩm bao gồm Bộ nồi từ cao cấpLàm việc tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ

Có chỗ để xe ô tô miễn phí cho khách hàng